Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Firma prowadzi działalność usługową i szkoleniową w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz udzielania pierwszej pomocy.

Zadania realizowane są przez kadrę posiadającą kwalifikacje w zakresie zarządzania bezpieczeństwem publicznym, inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, inzynierii bezpieczeństwa i higieny pracy,  zawodu ratownik medyczny oraz wieloletnie doświadczenie nabyte podczas służby w PSP i pracy ratowników medycznych.

Instruktorzy przewidziani do prowadzenia szkolenia posiadają kwalifikacje pedagogiczne w zakresie uprawnień przewidzianych dla wykładowców i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Realizujemy zadania na terenie całego kraju.